معرفي كتاب «جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی»
32 بازدید
محل نشر: ديپنا(پايگاه دين پژوهي ايران)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/11/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی