معرفي كتاب«‌اهداف مجازات ها در جرایم جنسی(چشم اندازی اسلامی)»
34 بازدید
محل نشر: ديپنا (‌پايگاه دين پژوهي ايران)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی